Porządek nabożeństwINTENCJE SIERPIEŃ 2023

30 czerwca 2023
intencje-mszlane-752x440
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2023
Za Światowy Dzień Młodzieży
Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać
w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.
6.08.2023 NIEDZIELA, ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
9.00 Eucharystia: Za + Stefana Jaros w 10 rocz. śmierci, ++ Cecylię Paluch, Helenę i Wawrzyńca Szeptyckich oraz za + Józefa Stachowicz.
20.00 Eucharystia: W podziękowaniu za dar życia, z prośbą o miłość, radość, pokój, i dary Ducha  Świętego dla Joanny Skalińskiej z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
13.08.2023 19 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + brata Mirosława Skowronek, ++ rodziców Gabrielę w 11 rocz. śmierci i Józefa Skowronek.
20.00 Eucharystia: W intencji wnuków prosząc o miłość, radość, pokój, Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego.
15.08.2023 WTOREK UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
9.00 Eucharystia: Za + Zenona Orczykowskiego – od sąsiadów z ul. Błękitnej 6.
20.08.2023 20 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za ++ rodziców Elfrydę i Maksymiliana Jona, + księdza Karola oraz za ++ z obu stron.
20.00 Eucharystia: W intencji Agnieszki i Krystiana Mocarskich prosząc o miłość, jedność, pokój oraz Boże błogosławieństwo na dalsze lata z okazji kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.
27.08.2023 21 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą i miłość, zdrowie, radość i Boże błogosławieństwo dla Stanisława Lipiec z okazji 92 rocz. urodzin.
20.00 Eucharystia: Za + Edwarda Kretschmer w 8 rocz. śmierci.

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji