Strona głównaDuszpasterstwo

Prowadzona działalność duszpasterska

Najważniejsze aktywności naszego duszpasterstwa można podzielić na cztery poniższe grupy
Sakramenty święte
Sprawowane sakramenty
Nabożeństwa
Odprawiane nabożeństwa
Wspólnoty
Wspólnoty ewangelizacyjne
Ewangelizacja
Inicjatywy ewangelizacyjne
https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/20151109-031.jpg

Sakramenty święte

Sprawowane sakramenty w naszej kaplicy
Msza święta
Niedziela godz. 9.00 i 19.00 (w okresie wakacyjnym letnim od czerwca do sierpnia Msza św. 9.00 i 20.00) wtorek, czwartek godz. 19.30
Spowiedź
30 min. przed Mszą świętą

Nabożeństwa

Nabożeństwa odprawiane w naszej kaplicy
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w czwartki w godz. 18.30 - 19.30. I i III czwartek miesiąca modlitwa różańcowa prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre, II i IV czwartek miesiąca modlitwa uwielbienia prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre
Modlitwa Różańcowa
W październiku po każdej Mszy świętej
Droga Krzyżowa
W okresie Wielkiego Postu
https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/20151109-008.jpg

Wspólnoty ewangelizacyjne

Wspólnoty ewangelizacyjne działające przy kaplicy
1
Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre

Początków Wspólnoty „Mamre” należy szukać w 1983 roku. Po letnich rekolekcjach jednej z grup Ruchu „Światło-Życie” w Osjakowie zawiązała się grupa modlitewna, która spotykała się głównie w Żarkach Letnisko. Jesienią 1984 r. rozpoczęły się comiesięczne spotkania modlitewne (tzw. Oazy Modlitwy) w Złotym Potoku, gdzie pracował ks. Stanisław, pierwszy opiekun grupy. We wrześniu tegoż roku ks. Tadeusz nadaje grupie nazwę „Mamre” od nazwy miejsca, gdzie pod dębami Abraham gościł u siebie Boga (Rdz 18).

W 1985 r. w Maczkach odbyły się pierwsze Rekolekcje Odpowiedzialnych Mamre (ROM I). Te rekolekcje uznano za rzeczywisty początek Wspólnoty „Mamre”. Kolejne spotkania modlitewne gromadziły do 300 uczestników. Wkrótce nastąpił okres rozproszenia Wspólnoty, choć wiele osób trwało w jedności modlitwy.

W 1989 r. ludzie ze Wspólnoty założyli fundację. W Święto Świętej Rodziny 1990 r. trzy rodziny powróciły do reguły „Mamre”. Rozpoczęła się ich działalność ewangelizacyjna m.in. przez prowadzenie kafejki „Family” koło Archikatedry Częstochowskiej i dystrybucję dewocjonaliów. W 1992 r. rozpoczęły się cotygodniowe spotkania „Reszty Mamre”. W 1994 r. na Jasnej Górze kilka rodzin przystąpiło do Przymierza. Odbywały się też rekolekcje i dni skupienia.

Owocem wspólnej pracy członków grupy Mamre i opiekuna był statut, który został zatwierdzony przez Arcybiskupa 14 lutego 2000 r, tym samym Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre została erygowana i od tego dnia istnieje jako Wspólnota mająca kościelną osobowość prawną. Dnia 1 kwietnia 2000 r. odbyła się pierwsza statutowa uroczystość przystąpienia do Przymierza 28 członków. Przyjęto do wspólnoty także ok. 60 kandydatów.

W roku 2005 już w kilkunastu diecezjach zostały zawiązane małe grupy skupiające osoby mieszkające blisko siebie, m.in. w Częstochowskiej (ok. 223 osób), Gliwickiej (98), Bielsko-Żywieckiej (55), Wrocławskiej (14), Łowickiej (12), Sosnowieckiej (72), Krakowskiej (27), Włocławskiej (11), Katowickiej (6), Warszawskiej (6), Łódzkiej (22) i innych. Ze Wspólnotą związane są również osoby spoza Polski, np. z Nigerii czy Francji, co stawia przed nami nowe zadania. Pan Bóg działa z ogromną mocą wobec wszystkich, którzy są otwarci na Jego łaskę. Szczególnie jest to widoczne na spotkaniach młodzieżowych, na których gromadzą się licznie ludzie młodzi, zjeżdżający do Częstochowy autokarami, już w tej chwili w setkach osób.

Zwyczajem we Wspólnocie jest też modlitwa. Wspólnota Mamre już od 2000 roku podjęła stałą modlitwę w intencji kapłanów, którzy dla wszystkich ludzi są wielkim darem.

W 2011 roku uroczystość Przymierza WPR Mamre zostaje przeniesiona z dotychczasowego terminu tj. Święto Świętej Rodziny na październik – miesiąc Maryjny przez co po raz pierwszy uroczystość przymierza odbyła się na terenie Wspólnoty w Albertowie.

Na terenie Archidiecezji Katowickiej wspólnota zrzesza 70 osób jej opiekunem na mocy dekretu z 12 kwietnia 2019 r. jest ks. Bogdan Kania

Więcej informacji na stronie: www.mamre.pl

2
Szkoła Nowej Ewangelizacji Chrystusa Króla

H. Prado Flores założył Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja w Meksyku w Guadalajara w 1980 roku. Duchowość tej szkoły wywodzi się z życia św. Jana Chrzciciela. Przyprowadził on Andrzeja jako pierwszego do Jezusa. Andrzej jest osobą, która przechodzi ze Starego Testamentu do Nowego, zmienia się jego mentalność. Przyprowadza on do Jezusa Szymona, swego brata. W 1981 roku do J. H. Prado Floresa dołączył o. Emiliano Tardif i od tego momentu na stałe ze sobą współpracowali.

SNE św. Andrzeja dała początek wielu innym szkołom mieszczącym się na całym świecie, również w Polsce. Międzynarodowym dyrektorem Szkół Nowej Ewangelizacji jest Jose H. Prado Flores. Od 1990 r. poszerza się wizja działalności Szkoły Nowej Ewangelizacji dzięki kontaktom i doświadczeniom we Włoszech oraz w Europie Wschodniej. W 1993 r. została przeprowadzona Międzynarodowa Szkoła Nowej Ewangelizacji w Rzymie. Do J. H. Prado Floresa i o. E. Tardif dołącza o. R. Arganaraz. Obecnie na świecie istnieje około 2000 Szkół Nowej Ewangelizacji. Formują one świeckich do podejmowania zgodnie z Christifideles laici i Redemptoris Missio misji ewangelizacyjnej w świecie współczesnym.

W Polsce pierwsza Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała w 1993 roku w Kielcach, podejmując bliską współpracę z międzynarodowym dyrektorem tego dzieła J. H. Prado Floresem. Szkoła ta przyjęła nazwę SNE św. Pawła. Wchodzi ona w skład międzynarodowego projektu – KeKaKo – Katolickiego Stowarzyszenia, które skupia kerygmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji, oraz w skład ACCSE/2000 (Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji).

W 1995 r. w Kielcach odbyła się dwumiesięczna międzynarodowa formacja ewangelizatorów prowadzona przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Pawła. Wydarzenie to dało początek kolejnym SNE w diecezjach w Polsce i Europie.

Obecnie w Polsce Szkoły istnieją również na terenie diecezji, współpracując ze sobą na zasadzie partnerstwa. Wszystkie one są zjednoczone we współpracy formacyjnej w ramach Programu „Redemptoris Missio” i posiadają zatwierdzenie w Kościele Katolickim. Są wśród nich Szkoły diecezjalne, w Seminarium Duchownym Diecezjalnym, zakonne (Księży Zmartwychwstańców i Księży Saletynów), a także parafialne. Każda ze Szkół Nowej Ewangelizacji, podlega biskupowi diecezji, w której pracuje. Wszystkie działania Szkół Nowej Ewangelizacji są podejmowane w porozumieniu z hierarchią Kościoła oraz w posłuszeństwie pasterzom.

Szkoła nie wiąże się z żadnym ruchem, ma własną tożsamość. Chce być pomocą dla Kościoła, narzędziem, dzięki któremu wierzący pozostając w swojej duchowości i na miejscu, na którym postawił go Bóg, będzie mógł wykonywać jeszcze lepiej to, co jest jego pracą, to, co jest jego powołaniem.

Szkoła Nowej Ewangelizacji Chrystusa Króla powstała w 2015 roku i zrzesza ok 80 członków. Opiekunem duchowym wspólnoty na mocy dekretu z dnia 24 sierpnia 2018 r. jest ks. Bogdan Kania.

Szczegółowe informacje na stronie: www.snekatowice.pl

3
Spotkania formacyjne dla kobiet - Opus Dei

Opus Dei, po polsku Dzieło Boże, to hierarchiczna instytucja Kościoła katolickiego (prałatura personalna), której celem jest rozpowszechnianie głębokiej świadomości powołania wszystkich ludzi do świętości i uświęcającej wartości codziennej pracy. Opus Dei zostało założone przez Św. Josemarię Escrivá 2 października 1928 roku.

Od października 2007 r. w  kaplicy św. Barbary przy SCC odbywają się w pierwsze piątki miesiąca wieczory skupienia dla pań. Odpowiedzialność za działalność formacyjną tych spotkań przyjmuje Opus Dei, prałatura personalna Kościoła Katolickiego. W roku 2022 przypadają w następujące dni: 7 stycznia, 4 lutego, 4 marca 1 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, przerwa wakacyjna, 2 września, 7 października, 11 listopada i 2 grudnia.

Program spotkania, które trwa ok. 2 godziny i zaczyna się o 17:30, obejmuje: dwa rozważania, czytanie duchowe, rachunek sumienia, Mszę św. oraz czas, żeby skorzystać
z sakramentu pojednania.

Wieczory Skupienia są przeznaczone dla wszystkich pań, które chcą korzystać z formacji duchowej Opus Dei.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.opusdei.org

Inicjatywy ewangelizacyjne

Inicjatywy ewangelizacyjne podejmowane przy kaplicy
https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/jezu-ty-sie-tym-zajmij.jpg

Msza św. z modlitwą uwielbienia

Więcej w ogłoszeniach
https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/msza-o-dobra-zone-dobrego-meza.jpg

Modlitwa o dobrą żonę, dobrego męża

Cztery razy w roku
https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/niezlomny_logo-male_kolor.jpg

Nightfever

W czasie adwentu i wielkiego postu

https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/koledowanie-w-scc.jpg

Kolędowanie w centrum handlowym

Okres bożonarodzeniowy
https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/rekolekcje.jpg

Rekolekcje ewangelizacyjne

https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/koncerty-muzyki-chrzescijanskiej.jpg

Koncerty muzyki chrześcijańskiej

https://kaplicaswbarbary.pl/wp-content/uploads/2020/04/tatry-po-mesku.jpg

Tatry po Męsku

Festiwal 3xM

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Mistrzowie Modlitwy Muzyką

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji