Porządek nabożeństwINTENCJE LIPIEC 2021

1 lipca 2021
Intencje-mszalne

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

 

4.07.2021 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: O nowe powołania kapłańskie oraz o uświęcenie duchowieństwa.

20.00 Eucharystia: Dziękując za dar małżeństwa, prosząc o miłość, jedność, pokój oraz Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata dla Oli i Darka z  okazji 25 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

11.07.2021 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: Za + Hildegardę Maroń od sąsiadów z ul. Ściegiennego 15.

20.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, dobre zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Arka Kotas z okazji urodzin i jego bliskich. 

 

18.07.2021 16 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: Za + mamę Krystynę Strużynę w 94 rocz. urodzin oraz za + ojca Józefa i brata Jana

20.00 Eucharystia: Za + Tedeusza Musiał oraz za ++ Weronikę I Herberta Wiechaczek.

 

 25.07.2021 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, dobre zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Anny Konieczka z okazji 80 rocz. urodzin.

20.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Raphaela, Zuzanny, Wiktora, Aleksandra z okazji urodzin.

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji