Porządek nabożeństwINTENCJE LIPIEC/SIERPIEŃ

27 czerwca 2022
intencje mszalne
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC LIPIEC 2022/ SIERPIEŃ 2022
LIPIEC: Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
SIERPIEŃ: Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją..
3.07.2022 14 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Pawła Mańkowski – intencja od sąsiadów.
20.00 Eucharystia: W intencji wnuczki Małgosi o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.
10.07.2022 15 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Krystynę Strużynę we wspomnienie 95 rocz. urodzin oraz za + męża Józefa i syna Janusza.
20.00 Eucharystia: Za + Józefa Bieniek w 2 rocz. śmierci. 
17.07.2022 16 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + męża Stefana Deptuła, ++ rodziców Banasiak, + brata i Teściów.
20.00 Eucharystia: W podziękowaniu za uzdrowienie z choroby nowotworowej z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo.
24.07.2022 17 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Pawła Mańkowskiego – od sąsiadów.
20.00 Eucharystia: W podziękowaniu za dar życia z prośbą o miłość, radość, pokój, Boże błogosławieństwo i dary Ducha  Świętego dla córki Aleksandry Gad z okazji 50 rocz. urodzin.
31.07.2022 18 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Rozalię Keller w 15 rocz. śmierci.
20.00 Eucharystia: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.08.2022 19 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
20.00 Eucharystia: W intencji Krystyny i Kazimierza Tolarczyk prosząc i łaskę zdrowia, miłość, jedność, pokój oraz Boże błogosławieństwo.
14.08.2022 20 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Pawła Mańkowskiego oraz ++ lokatorów z ul. Ściegiennego 19 – od sąsiadów.
20.00 Eucharystia: Za + babcię Klarę Płaczek.
15.08.2022 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
9.00 Eucharystia: Za + Józefa Olesińskiego w 30 dniu po śmierci – od sąsiadów
z ul. Ściegiennego 15.
21.08.2022 21 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: W intencji Agnieszki i Krystiana Mocarskich prosząc o miłość, jedność, pokój oraz Boże błogosławieństwo na dalsze lata.
20.00 Eucharystia: Za + tatę Sylwestra Potockiego.
28.08.2022 22 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą i miłość, zdrowie, radość i Boże błogosławieństwo dla Stanisława Lipiec z okazji 91 rocz. urodzin.
20.00 Eucharystia: Za + Bogusława Kapłon.

 

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji