Porządek nabożeństwINTENCJE WRZESIEŃ

1 września 2022
intencje Mszalne
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2022
 
O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.
 
1.09.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Różaniec: prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: W intencji kapłanów o uświęcenie i dary Ducha Świętego oraz o nowe powołania.
4.09.2022 23 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Elżbietę Chwałek.
19.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia, prosząc o miłość, pokój, radość, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Marii Damczyk z okazji urodzin.
6.09.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Za cały personel i pacjentów I oddziału kardiologii w Katowicach z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.
8.09.2022 CZWARTEK święto Narodzenia NMP
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu: prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Za + Stefanię Miliczek w 10 rocz. śmierci.
11.09.2022 24 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą o miłość, radość, właściwy rozwój, Boże błogosławieństwo,  dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla wnuka Szymona z okazji 9 rocz. urodzin.
19.00 Eucharystia: Dziękując za łaskę życia z prośbą o miłość, jedność, łaskę zdrowia
i Boże błogosławieństwo dla Anety i Dariusza Wiecha z okazji 34 rocznicy sakramentu małżeństwa i 60 rocznicy urodzin Dariusza.
13.09.2022 WTOREK wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa, dK
19.30 Eucharystia: Za + kolegę Jacka.
15.09.2022 CZWARTEK wspomnienie NMP Bolesnej
18.30 Różaniec: prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Za + tatę Mieczysława w 13 rocz. śmierci.
18.09.2022 25 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Józefa Olesińskiego – od sąsiadów z ulicy Ściegiennego 15.
19.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia, prosząc o miłość, pokój, radość, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i pełnienie woli Bożej dla Agnieszki Tolarczyk z okazji urodzin.
20.09.2022 WTOREK wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Teagona, Pawła Chong Hasang i Tow.
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą o miłość, radość, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Helenki z okazji 5 rocz. urodzin oraz rodzeństwa Ady i Jacka oraz rodziców Lucyny i Grzegorza.

22.09.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Eucharystia: Za Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre prosząc o mądrość, Boże prowadzenie i dary Ducha Świętego na nowy rok formacji.
25.09.2022 26 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Jana Strużynę w 5 rocz. śmierci i wspomnienie rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców.
19.00 Eucharystia: Za + Joanne Ger.
27.09.2022 WTOREK wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą o miłość, jedność, łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i dary Ducha świętego dla rodziców Krystyny i Kazimierza Tolarczyk.
29.09.2022 CZWARTEK Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
19.30 Eucharystia: Za +Erykę Góralczyk, ++ rodziców i rodzeństwo.

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji