Porządek nabożeństwINTENCJE SIERPIEŃ 2021

22 lipca 2021
intencje-mszlane-752x440
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

 

1.08.2021 18 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: O nowe powołania kapłańskie oraz o uświęcenie duchowieństwa.

20.00 Eucharystia: Za + Ewę z okazji 95 rocz. urodzin.

 

8.08.2021 19 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: Za ++ rodziców Elfrydę i Maksymiliana Jona, ++ z pokrewieństwa oraz + księdza Karola.

20.00 Eucharystia: Za + męża Karola i córkę Barbarę

 

15.08.2021 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

9.00 Eucharystia: Za + Hildegardę Maroń od sąsiadów z ul. Ściegiennego 15.

20.00 Eucharystia: W podziękowaniu za prowadzenie małej grupy Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre dla Asi i Grzegorza Kwiatkowskich prosząc o miłość, jedność, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i dar potomstwa.

 

22.08.2021 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: Za + męża Zdzisława Keta

20.00 Eucharystia: Za + ojca Zygmunta Banasiaka i męża Stefana Deptułę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

29.08.2021 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: W intencji pewnej rodziny prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

20.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, dobre zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla brata Marcina Kotas z okazji urodzin oraz za jego bliskich.

 

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji