Porządek nabożeństwINTENCJE MARZEC 2022

1 marca 2022
Intencje-mszalne
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC MARZEC 2022
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.
 
1.03.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, radość, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla wnuków Małgorzaty, Ryszarda, Katarzyny, Agnieszki i Wiktorii.
2.03.2022 ŚRODA POPIELCOWA
9.00 Eucharystia: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
19.30 Eucharystia: O pokój na Ukrainie.
3.03.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Różaniec: prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Za kapłanów o uświęcenie oraz o nowe powołania.
 
6.03.2022 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
9.00 Eucharystia: Za + Annę i Krystynę Ogłozę oraz za ++ z rodziny Ogłozów.
19.00 Eucharystia: Za + Danutę Flaszka – od Zofii i Barbary.
20.00 DROGA KRZYŻOWA
 
8.03.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, radość, wypełnienie się woli Bożej oraz o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla małżonków Joanny i Grzegorza Kwiatkowskich z okazji urodzin.
10.03.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu: prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia, prosząc o miłość, radość, pokój, Bożą mądrość, błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w intencji Księdza Arcybiskupa Koadiutora Adriana Galbasa – od Rycerzy Kolumba z Archidiecezji Katowickiej.
13.03.2022 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
9.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia, prosząc o miłość, radość, pokój, zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Tadeusza Barona.
19.00 Eucharystia: Dziękując za dar rodziny z prośbą o miłość, pokój, jedność i Boże błogosławieństwo dla rodziny Zawadzkich.
20.00 DROGA KRZYŻOWA
 
15.03.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: W podziękowaniu za szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia, prosząc o miłość, pokój i Boże błogosławieństwo w intencji Katarzyny z okazji urodzin.
17.03.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Różaniec: prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Za ++ rodziców Halinę i Józefa Wowra oraz za ++ teściów.
 
20.03.2022 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
9.00 Eucharystia: Za + Zofie Rokita.
19.00 Eucharystia: Za ++ rodziców Krystynę i Bronisława Mazurek.
20.00 DROGA KRZYŻÓWA
22.03.2023 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą o miłość, zdrowie, pokój, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w dla taty Kazimierza Tolarczyk.
24.03.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu: prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą o miłość, pokój, radość, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Anny Jarczyk z okazji urodzin.
 
27.03.2022 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE
9.00 Eucharystia: Za + Eryka Słaboń w 3 miesiącu po śmierci – od sąsiadów.
19.00 Eucharystia: Za + męża Michała Jesionka i ++ z rodzin pokrewieństwa z obu stron.
20.00 DROGA KRZYŻÓWA
 
29.03.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Za cały personel i pacjentów I oddziału kardiologii w Katowicach z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.
31.03.2022 CZWARTEK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą o miłość, pokój, zdrowie, Boże błogosławieństwo i dla babci Róży.

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji