Porządek nabożeństwINTENCJE MAJ 2022

29 kwietnia 2022
intencje mszalne
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC MAJ 2022
Intencja powszechna: O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
1.05.2022 III NIEDZIELA WIELKANOCNA
9.00 Eucharystia: Za ++ Romana Lipiec w 14 rocz. śmierci, żonę Elżbietę, rodziców oraz braci: Jana, Władysława, Stefana, Bolesława Lipiec, ++ Gertrudę, Ludwika, Franciszka Staś.
19.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o mądrość, miłość, pokój, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla córki, wnuka i wnuczki.
3.05.2022 WTOREK UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o mądrość, miłość, pokój, dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Barbary i Katarzyny.
 
5.05.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Różaniec: Prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Za kapłanów o uświęcenie oraz o nowe powołania.
8.05.2022 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
9.00 Eucharystia: Za + Irenę i Stanisława Krupa
19.00 Eucharystia: Za ++ Piotra, ojca Zygmunta oraz babcię Franciszkę.
10.05.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
12.05.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu: prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Za ++ rodziców Julię i Klemensa, Urszulę i Jerzego oraz brata Stanisława.
15.05.2022 V NIEDZIELA WIELKANOCNA
9.00 Eucharystia: Za + Erykę Słaboń – od sąsiadów.
19.00 Eucharystia: Za + Antoniego Tomczak we wspomnienie urodzin.
17.05.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Za cały personel i pacjentów I oddziału kardiologii w Katowicach
z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.
19.05.2022 CZWARTEK dzień powszedni
18.30 Różaniec: Prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Dziękczynna za dar powołania kapłańskiego ks. Bogdana.
22.05.2022 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
9.00 Eucharystia: Przez wstawiennictwo Matki Bożej, prosząc o łaskę zdrowia, miłość, pokój, jedność i Boże błogosławieństwo dla rodziny Moczygemba.
19.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, łaskę zdrowia,  Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Stanisławy Tomczak.
24.05.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Zajęta
26.05.2022 CZWARTEK wspomnienie św. Filipa Neri, prezb.
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu: prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, łaskę zdrowia,  Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Kazimierza Tolarczyk.
29.05.2022 NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
9.00 Eucharystia: Za + Krystynę Kowalską – od sąsiadów z ul. Błękitnej 8.
19.00 Eucharystia: Za + Henryka Malornego w 12 rocz. śmierci.
31.05.2022 WTOREK dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Przez wstawiennictwo Matki Bożej prosząc o miłość, pokój, jedność, łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji