Porządek nabożeństwINTENCJE LISTOPAD 2022

28 października 2022
intencje-mszlane-752x440
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC LISTOPAD 2022
 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.
 
 
1.11.2022 WTOREK UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
9.00 Eucharystia: Za ++ Antoniego, Czesława i Zdzisława Keta.
3.11.2022 CZWARTEK Dzień powszedni
18.30 Różaniec: prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: W intencji kapłanów o uświęcenie i dary Dycha Świętego oraz o nowe powołania do służby Bożej.
6.11.2022 32 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia, prosząc o miłość, jedność, pokój, dary Ducha Świętego dla małżonków Beaty i Tomasza Skrzyńskich z okazji 20 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
19.00 Eucharystia: Za + Franciszka Basiaga.
8.11.2022 WTOREK Dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Za ++ z rodzin: Chwałek, Jagieł i Behrendt.
 
10.11.2022 CZWARTEK Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. I dK
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu: prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia, prosząc o miłość, radość, pokój, dary Ducha Świętego w intencji Weroniki z okazji 10 rocz. urodzin oraz o łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla mamy Marty.
13.11.2022 33 NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 Eucharystia: Za + Józefa Olesińskiego – od sąsiadów z ulicy Ściegiennego 15.
19.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia, prosząc o miłość, radość, pokój, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Barbary Kretschmer z okazji urodzin.
 
15.11.2022 WTOREK Dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Za + męża Zygmunta Dronia w 10 rocz. śmierci.
17.11.2021 CZWARTEK Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
18.30 Różaniec: prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.
19.30 Eucharystia: Za ++ Gertrudę i Józefa Śliwka.
20.11.2022 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
9.00 Eucharystia: Za ++ Stefanię, Antoniego i Czesława Pawlaków.
19.00 Eucharystia: Za + Alfreda Dudka.
22.11.2022 WTOREK Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.
19.30 Eucharystia: Za personel i pacjentów I oddziału kardiologii w Katowicach z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.
24.11.2022 CZWARTEK Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.
18.30 Eucharystia: Za wszystkich chorych i cierpiących o uzdrowienie duszy i ciała.
27.11.2022 I NIEDZIELA ADWENTU
9.00 Eucharystia: Za ++ rodziców Marię i Karola Stryczek oraz ++ braci Jana
i Ryszarda.
19.00 Eucharystia: Za + babcię, mamę i żonę Celestynę Radomską w 3 rocz. śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.
29.11.2022 WTOREK Dzień powszedni
19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia, prosząc o miłość, radość, pokój, łaskę nawrócenia i Boże błogosławieństwo dla Mariusza Wiecha z  okazji 31 rocznicy urodzin.

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji