Porządek nabożeństwINTENCJE LISTOPAD 2020

30 października 2020
unnamed
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY NA MIESIĄC LISTOPAD 2020
 Intencja powszechna: Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

 

1.11.2020 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

9.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o łaskę zdrowia, potrzebne dary i Boże błogosławieństwo dla Ciocię Krystynę.

19.00 Eucharystia: Za ++ rodziców Jana i Halinę Moczygemba oraz za + babcię Anielę Skabara

20.00 RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH

 

3.11.2020 WTOREK Dzień powszedni

19.30 Eucharystia: Za + mamę Wandę Potocką w I rocz. śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

20.00 RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH

 

5.11.2020 CZWARTEK Dzień powszedni

18.30 Różaniec: prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.

19.30 Eucharystia: W intencji kapłanów o uświęcenie i dary Dycha Świętego.

 

8.11.2020 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: W intencji animatorów Iwony i Lucka Nawrockich prosząc o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo w nowym roku formacyjnym.

19.00 Eucharystia: Za + Józefa Bienek.

 

10.11.2020 WTOREK Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK

19.30 Eucharystia: Za + tatę Stanisława Dróżdż.

 

12.11.2020 CZWARTEK Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz.

18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu: prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.

19.30 Eucharystia: Przebłaganie za grzechy członków Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre.

 

 15.11.2020 33 NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 Eucharystia: Za + Gertrudę Blach w I rocz. śmierci oraz za + Mariana Kik.

19.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą i miłość, radość, pokój, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Barbary Dróżdż z okazji urodzin.

 

17.11.2020 WTOREK Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.

19.30 Eucharystia: Dziękując za dar życia prosząc o miłość, pokój, łaskę nawrócenia, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla taty Stanisława i brata Bartłomieja.

 

19.11.2020 CZWARTEK Dzień powszedni

18.30 Różaniec: prowadzony przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.

19.30 Eucharystia: Za ++ dziadków Gertrudę i Józefa Śliwka.

 

22.11.2020 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

9.00 Eucharystia: Za + Alfreda Dudka.

19.00 Eucharystia: Za + żonę, mamę i babcię Celestynę Radomską w I rocz. śmierci

 

24.11.2020 WTOREK Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.

19.30 Eucharystia: Za + Stefanię Suszek.

 

26.11.2020 CZWARTEK Dzień powszedni

18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu: prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzina Mamre.

19.30 Eucharystia: Za cały personel i pacjentów I oddziału kardiologii w Katowicach z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

 

29.11.2020 I NIEDZIELA ADWENTU

9.00 Eucharystia: Za liderów, animatorów, członków i sympatyków Szkoły Nowej Ewangelizacji Chrystusa Króla w Katowicach prosząc o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo i gorliwość w ewangelizacji.

19.00 Eucharystia: Dziękując za dar życia z prośbą o radość, miłość, pokój, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Roberta Moczygeby.

Chciałbyś wesprzeć kaplicę?

Skontaktuj się z nami

Ks. Bogdan Kania
Rektor kaplicy św. Barbary
przy centrum handlowym Silesia City Center

Darowizny na kaplicę

72 1750 0012 0000 0000 2670 3198
w tytule - darowizna na utrzymanie kaplicy i dzieła nowej ewangelizacji